3. apríla 2020
Meniny má Richard

Zasadnutie komisie športu dňa 13.11.2017

POZVÁNKA A NÁVRH PROGRAMU ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU č. 9/2017

Termín: 13. novembra 2017 (pondelok)

Miesto konania: Miestny úrad Pri kríži 14 (zasadačka)

Čas: 17.00 h

Vážená komisia,

zvolávam zasadnutie s nasledovným návrhom programu:

N á v r h   p r o g r a m u:

1.    Privítanie, schválenie programu

2.    Vyhodnotenie športových podujatí

3.    Plán športových podujatí – október, november a december 2017

4.    Pasportizácia školských športových objektov a zmapovanie športových objektov v m.č. Dúbravka - vyhodnotenie

5.    Vypracovanie ponuky pre obyvateľov mestskej časti Dúbravka na šport počas zimnej sezóny

6.    Príprava športového kalendára na rok 2018

7.    Rôzne

8.    Záver

Kontakt:

Predseda komisie: Branko Semančík 
Telefón: 0905 723 873 
E-mail: hokej.dubravka@gmail.com 

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00