20. septembra 2021
Meniny má Ľuboslav

Zasadnutie komisie športu dňa 14.01.2019

POZVÁNKA A NÁVRH PROGRAMU ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU č. 1/2019

Termín: 14. január 2019 (pondelok)
Miesto konania: Miestny úrad Pri kríži 14 (zasadačka)
Čas: 17.00 h

Vážená komisia, zvolávam zasadnutie s nasledovným návrhom programu:

Návrh programu:

  1. Otvorenie, Privítanie
  2. Návrh VZN (Mgr. Jurkovičová Marta)
  3. Vyhodnotenie športových podujatí v mesiaci december 2018, január 2019
  4. Pripravované športové podujatia v mesiaci január, február 2019
  5. Návrhy pre kalendár športových podujatí na rok 2019
  6. Rokovací poriadok
  7. Kalendár zasadnutí KŠ
  8. Rôzne
  9. Záver

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 14.02.2019
Dátum poslednej aktualizácie:
14.02.2019

Kontakt:

Predseda komisie: Branko Semančík 
Telefón: 0905 723 873 
E-mail: hokej.dubravka@gmail.com 

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00