4. apríla 2020
Meniny má Izidor

Zasadnutie komisie športu dňa 16.10.2017

POZVÁNKA A NÁVRH PROGRAMU ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU č. 8/2017

Termín: 16. októbra 2017 (pondelok)

Miesto konania: Miestny úrad Pri kríži 14

Čas: 17.00 h

Vážená komisia,

zvolávam zasadnutie s nasledovným návrhom programu:

N á v r h   p r o g r a m u:

1.    Privítanie, schválenie programu

2.    Vyhodnotenie sprievodných športových podujatí a hodového sprievodu

3.    Plán športových podujatí - október 2017

4.    Pasportizácia školských športových objektov

5.    Zmapovanie športových objektov v m.č. Dúbravka, príprava mapy športovísk pre obyvateľov mestskej časti

6.    Vypracovanie ponuky pre obyvateľov mestskej časti Dúbravka na dostupné halové športy počas zimnej sezóny 2017/2018

7.    Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie v roku 2017 – Športový klub polície Bratislava

8.    Rôzne

9.    Záver

Kontakt:

Predseda komisie: Branko Semančík 
Telefón: 0905 723 873 
E-mail: hokej.dubravka@gmail.com 

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00