5. decembra 2023
Meniny má Oto

Zasadnutie komisie športu dňa 14.05.2018

POZVÁNKA A NÁVRH PROGRAMU ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU č. 5/2018

Termín: 14. máj 2018 (pondelok)
Miesto konania: Miestny úrad Pri kríži 14 (zasadačka)
Čas: 17.00 h

Vážená komisia, zvolávam zasadnutie s nasledovným návrhom programu:

Návrh programu:

 1. Privítanie, schválenie programu
 2. Vyhodnotenie športových súťaží v mesiaci apríl a máj 2018
 3. Pripravované športové podujatia v mesiaci jún 2018
 4. Zásady pri oceňovaní v oblasti športu a kultúry v m.č. Bratislava-Dúbravka
 5. Žiadosti o nenávratné finančné dotácie na rok 2018 pre športové kluby:
  - Futbalový klub Dúbravka - ZRPŠ Pri kríži
  - Futbalový klub Polície Dúbravka-Bratislava
  - Športový klub Tenis Centrum Dúbravka
  - Občianske združenie Klub priateľov a pomocníkov BARABERI
  - Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Dúbravka
  - Športový klub ARGO
  - Školský športový klub pri Gymnáziu Bilíkova 24
  - HOBA Bratislava
  - Športová škola Galaktikos
  - Občianske združenie Piruetka
  - Lukostrelecký klub Bratislava
 6. Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka a volebných obvodov na volebné obdobie rokov 2018 - 2022
 7. Rôzne
 8. Záver

Dátum zverejnenia: 24.09.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 
25.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Mário Borza
Telefón: 0904 608 651
E-mail: mario.borza1@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00