23. februára 2020
Meniny má Roman

Zasadnutie komisie športu dňa 18.12.2017

POZVÁNKA A NÁVRH PROGRAMU ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU č. 10/2017

Termín: 18. decembra 2017 (pondelok)

Miesto konania: Salónik Daniel´s pub reštaurácia

Čas: 17.00 h

Vážená komisia,

zvolávam zasadnutie s nasledovným návrhom programu:

N á v r h    p r o g r a m u:

1.    Privítanie, schválenie programu

2.    Vyhodnotenie športových podujatí v mesiaci december

3.    Športový kalendár na rok 2018

4.    Rôzne

5.    Záver

Kontakt:

Predseda komisie: Branko Semančík 
Telefón: 0905 723 873 
E-mail: hokej.dubravka@gmail.com 

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00