3. apríla 2020
Meniny má Richard

Zasadnutie komisie športu dňa 19.02.2018

POZVÁNKA A NÁVRH PROGRAMU

ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU

č. 1/2018

 

 Termín: 19. februára 2018 (pondelok)

 Miesto konania: Miestny úrad Pri kríži 14 (zasadačka)

 Čas: 17.00 h

 Vážená komisia,

 zvolávam zasadnutie s nasledovným návrhom programu:

 

N á v r h  p r o g r a m u:

1.      Privítanie, schválenie programu

2.      Plán športových podujatí – 2018

3.      Rôzne

4.      Záver

 

Kontakt:

Predseda komisie: Branko Semančík 
Telefón: 0905 723 873 
E-mail: hokej.dubravka@gmail.com 

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00