4. apríla 2020
Meniny má Izidor

Zasadnutie komisie športu dňa 22.05.2017

POZVÁNKA A NÁVRH PROGRAMU ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU č. 5/2017

Termín: 22. máj 2017 (pondelok)
Miesto konania: Miestny úrad Pri kríži 14
Čas: 17.00 h

Vážená komisia, zvolávam zasadnutie s nasledovným návrhom programom:

N á v r h p r o g r a m u:

1.    Privítanie, schválenie programu

2.    Plán športových podujatí v mesiacoch apríl a máj 2017

3.    Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie - Šachový klub Dúbravan

4.    Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie – Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Dúbravka

5.    Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie – Futbalový klub Polície Dúbravka –Bratislava

6.    Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie – OZ Športová škola Galaktikos

7.    Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie – Športový klub Tenis Centrum Dúbravka

8.    Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie – Školský športový klub pri Gymnáziu Bilíkova 24

9.    Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie – OZ Piruetka

10.    Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie – Športový hokejový klub KŠK HOBA Bratislava

11.    Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie – basketbalová prípravka MBK Karlovka

12.    Rôzne

13.    Záver

Kontakt:

Predseda komisie: Branko Semančík 
Telefón: 0905 723 873 
E-mail: hokej.dubravka@gmail.com 

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00