30. novembra 2023
Meniny má Ondrej

Zasadnutie komisie športu dňa 13.03.2023

POZVÁNKA A NÁVRH PROGRAMU ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU č. 3/2023

Termín: 13. Marca 2023 (pondelok)
Miesto konania: zasadačka Mestská časť, Pri Kríži 14
Čas: 17.00 h

Vážená komisia,
zvolávam zasadnutie s nasledovným návrhom programu:

Návrh programu:

  1. Otvorenia a privítanie členov komisie
  2. Zhodnotenie športových podujatí v mesiaci február 2023
  3. Pripravované športové podujatia na marec 2023
  4. Galavečer - nominácie za športovú činnosť
  5. Nenávratné finančné dotácie - žiadosti a kritériá
  6. Športové kluby a OZ a ich prezentácia v spolupráci s MČ
  7. Rôzne
  8. Záver
Dátum zverejnenia: 08.03.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 20.03.2023

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Mário Borza
Telefón: 0904 608 651
E-mail: mario.borza1@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00