29. novembra 2023
Meniny má Vratko

Zasadnutie komisie športu dňa 17.01.2023

POZVÁNKA A NÁVRH PROGRAMU ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU č. 1/2023

Termín: 17. Januára 2023 (utorok)
Miesto konania: zasadačka Mestská časť, Pri Kríži 14
Čas: 17.30 h

Vážená komisia,
zvolávam zasadnutie s nasledovným návrhom programu:

Návrh programu:
  1. Otvorenie, privítanie a predstavenie členov komisie
  2. Voľba podpredsedu komisie športu
  3. Zhodnotenie športových podujatí v mesiaci október, november, december 2022
  4. Príprava a návrhy športových podujatí na rok 2023 (kalendár sa ešte tvorí)
  5. Rozpočet oblasť športu na rok 2023 (príloha)
  6. Rôzne
  7. ZáverDátum zverejnenia: 27.01.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 27.01.2023

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Mário Borza
Telefón: 0904 608 651
E-mail: mario.borza1@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00