25. marca 2023
Meniny má Marián

Zasadnutie komisie rozvoja 13.03.2017

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 23. rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ Bratislava – Dúbravka, ktoré sa uskutoční dňa 13.03.2017 o 17.00 hod. v pondelok v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4.

Návrh programu:

  1. Schválenie programu zasadnutia komisie
  2. Žiadosť OZ Tavarikova osada o finančný príspevok na projekt: „Oprava spevnenej komunikácie – cyklotrasy a turistického chodníka.“ (podklady na úložisku 2017-13-03)
  3. Jednostupňový projekt „Zvýšenie bezpečnosti na telese električkovej trati na priechodoch pre chodcov v Dúbravke“. (podklady na úložisku 2017-13-03)
  4. Požiadavka na priame spojenie Dúbravky s Kramárami – vysvetlenie organizácie dopravy veľkého mesta – list p. prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc. (podklad na úložisku 2017-13-03)
  5. Prerokovanie žiadosti p. poslanca Nagyho na riešenie problémov rekreácie v lese. (podklady na úložisku 2017-13-03)
  6. Pripomienky komisie k podnetom na riešenie MHD v MČ Bratislava-Dúbravka (podnety z ankety na úložisku 2017-13-03)
  7. Rôzne: Informácie o stave pripravovanej urbanistickej štúdie “Pod záhradami“ architektonickej súťaže DK (OÚR a ŽP)

Dátum zverejnenia: 05.04.2017
Dátum poslednej aktualizácie: 05
.04.2017

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988   
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00