27. februára 2020
Meniny má Alexander

Zasadnutie komisie rozvoja 08.04.2019

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 4. rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ Bratislava – Dúbravka, ktoré sa uskutoční dňa 08.04.2019 o 17.00 hod. v pondelok v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4.

Návrh programu:

1.    Odsúhlasenie programu rokovania

2.    Návrh zadania na vypracovanie „Urbanistická štúdia Dúbravčice – západ“ (podklady na úložisku 2019-04-08)

3.    Návrh „Komunitné centrum na vyhliadke“ (podklady na úložisku 2019-04-08)

4.    Polyfunkčný komplex Dúbravka – Saratovská ulica (podklady na úložisku 2019-04-08)

5.    Architektonická štúdia „Green_box“ na námestí pred OC Saratov (doplnená dokumentácia na úložisku 2019-04-08)

6.    Návrh zadania na vypracovanie „Urbanistická štúdia Polianky“ (podklady na úložisku 2019-04-08)

7.    Návrh dodatku štatútu

8.    Rôzne

a.    Informácie o obstarávaní územnoplánovacích podkladov a dokumentácií

b.    Informácia o povoľovaní reklám na súkromných pozemkov

c.    Informácia so stretnutia zástupcov obyvateľov M.Š. Trnavského 18 -20 ohľadom parkovania a pokračovania pešej zóny

d.    Informácia o príprave dopravného riešenia okolo obratiska električiek

Prezenčná listina (807 kB)

 


Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00