6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutie komisie rozvoja 08.04.2019

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 4. rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ Bratislava – Dúbravka, ktoré sa uskutoční dňa 08.04.2019 o 17.00 hod. v pondelok v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4.

Návrh programu:

 1. Odsúhlasenie programu rokovania
 2. Návrh zadania na vypracovanie „Urbanistická štúdia Dúbravčice – západ“ (podklady na úložisku 2019-04-08)
 3. Návrh „Komunitné centrum na vyhliadke“ (podklady na úložisku 2019-04-08)
 4. Polyfunkčný komplex Dúbravka – Saratovská ulica (podklady na úložisku 2019-04-08)
 5. Architektonická štúdia „Green_box“ na námestí pred OC Saratov (doplnená dokumentácia na úložisku 2019-04-08)
 6. Návrh zadania na vypracovanie „Urbanistická štúdia Polianky“ (podklady na úložisku 2019-04-08)
 7. Návrh dodatku štatútu
 8. Rôzne
  1. Informácie o obstarávaní územnoplánovacích podkladov a dokumentácií
  2. Informácia o povoľovaní reklám na súkromných pozemkov
  3. Informácia so stretnutia zástupcov obyvateľov M.Š. Trnavského 18 -20 ohľadom parkovania a pokračovania pešej zóny
  4. Informácia o príprave dopravného riešenia okolo obratiska električiek

 

 

Dátum zverejnenia: 29.04.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 15.
04.2020

 

 


Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988   
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00