8. decembra 2023
Meniny má Marína

Zasadnutie komisie rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít dňa 13.2.2017

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 22. rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ Bratislava – Dúbravka, ktoré sa uskutoční dňa 13.02.2017 o 17.00 hod. v pondelok v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4.

Návrh programu:

1.    Schválenie programu zasadnutia komisie
2.    Navrhované lokality pre uzavreté výbehy psov na území MČ, (predkladá oddelenie ÚR a ŽP)
3.    Projekt pešej zóny v priestore medzi ulicami Alexyho a Bagarova (predkladá oddelenie ÚR a ŽP)
4.    Program revitalizácie detských ihrísk v správe MČ na rok 2017, (predkladá oddelenie ÚR a ŽP)
5.    Rôzne

 

 

 

Dátum zverejnenia: 27.02.2017
Dátum poslednej aktualizácie: 14
.03.2017

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988   
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00