8. decembra 2023
Meniny má Marína

Zasadnutie komisie rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít dňa 23.01.2017

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 21. rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ Bratislava – Dúbravka, ktoré sa uskutoční dňa 23.01.2017 o 17.00 hod. v pondelok v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4.

Program:

  1. Žiadosť o stanovisko mestskej časti k zámeru umiestnenia reklamných panelov pre spoločnosť ISPA (podklady na úložisku 2017-01-17)
  2. Žiadosť o riešenie parkovania v okolí Evanjelického kostola (predkladá poslanec Štekláč, situácia na úložisku 2017-01-17)
  3. Žiadosť O.Z. Tavarička o súhlas s osadením vodomernej šachty a prípojky vody na pozemku p.č. 1625/1 (predkladá ing. arch. Gašparovič)
  4. Informácia o stave riešenia zberného dvora v MČ Bratislava-Dúbravka (predkladá ing. arch. Gašparovič)
  5. Hlasovanie o stanovisku komisie k zámeru zástupcu investora Globalreal, s.r.o a projektanti spoločnosti VAVRICA ARCHITEKTI, s.r.o. v zmysle pripomienok p. Burkerta a p. Klepocha
  6. Informácie o investičných zámeroch v roku 2017 na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka (predkladá ing. arch. Gašparovič)
  7. Informácie o územných plánoch a urbanistických štúdiách(predkladá ing. arch. Gašparovič)
  8. Rôzne

 

 

 

Dátum zverejnenia: 06.02.2017
Dátum poslednej aktualizácie: 09
.02.2017

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988   
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00