5. decembra 2023
Meniny má Oto

Zasadnutie komisie rozvoja dňa 01.06.2020

Pozývam Vás na 13 rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ Bratislava – Dúbravka, ktoré sa uskutoční dňa 01.06.2020 o 17.00 hod. v pondelok v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4.

Návrh programu:

 1. Odsúhlasenie programu rokovania
 2. Architektonická štúdia „Kondomínium Dúbravka“ (podklady na úložisku 2020-06-01)
 3. Ponukový materiál „Nabíjacie stanice spoločnosti ELMARK PLUS s.r.o.“ (podklady na úložisku 2020-06-01)
 4. Informácie o príprave nových parkovacích plôch v spolupráci s hlavným mestom
 5. Rôzne
  1. Informácie - príprava zmien a doplnkov
                    - posúdenie – dopravy
  2. Prerokovanie požiadavky p. Mrvovej na pomenovanie ulíc v Tavaríkovej osade.
Dátum zverejnenia: 29. 9. 2020
Dátum poslednej aktualizácie: 16.12.2021

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988   
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00