27. februára 2020
Meniny má Alexander

Zasadnutie komisie rozvoja dňa 01.10.2018

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 37. rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ Bratislava – Dúbravka, ktoré sa uskutoční dňa

01.10.2018 o 17.00 hod. v pondelok

v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4.

Návrh programu:

1.    Odsúhlasenie programu rokovania

2.    Predstavenie upraveného DUR firmy ASID, a.s Bratislava „KRD AREA PROJEKT“ polyfunkčné bývanie v lokalite Krčace“. (podklady na úložisku 2018-10-01)

3.    Rôzne

 

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00