6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutie komisie rozvoja dňa 02.05.2022

Pozývam Vás na 23. rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ Bratislava–Dúbravka, ktoré sa uskutoční dňa 02.05.2022 o 17.00 hod. v pondelok v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4.

Návrh programu:

  1. Odsúhlasenie programu rokovania
  2. Návrh cyklotrasy R 52 Harmincova – Bory (podklady na úložisku 2022-05-02)
  3. Návrh na členov pracovnej skupiny pre prípravu urbanistickej štúdie Veľká lúka v zmysle bodu 2 zápisnice č.19/2021 zo dňa 06.09.2021
  4. Rôzne

Informácie z miestneho úradu:

    • realizácia predĺženia pešej zóny
    • plnenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č.244/2021
 
Dátum zverejnenia: 07.06.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 10.06.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988   
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00