29. novembra 2023
Meniny má Vratko

Zasadnutie komisie rozvoja dňa 03.04.2023

POZVÁNKA na 04. rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ Bratislava – Dúbravka 03.04.2023 o 17:00 hod. v pondelok v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4.

Návrh programu:

  1. Odsúhlasenie programu rokovania
  2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (podklad na úložisku 2023-04-03)
  3. Stanovisko k Návrhu zadania urbanistickej štúdie „Iuventa“ – Karloveská ulica, MČ Bratislava-Karlova Ves. (podklad na úložisku 2023-04-03)
  4. Rôzne
    1. Úprava liniek MHD
Dátum zverejnenia: 25.04.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 19.05.2023

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988   
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00