3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Zasadnutie komisie rozvoja dňa 04.02.2019

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 02. rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ Bratislava-Dúbravka, ktoré sa uskutoční dňa 04.02.2019 o 17.00 hod. v pondelok v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4.

Návrh programu:

  1. Odsúhlasenie programu rokovania
  2. Žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru stanice PHM na parkovisku pri OC Dúbrawa (podklady na úložisku 2019-02-04)
  3. Stanovisko k návrhu rozpočtu MČ Bratislava-Dúbravka na rok 2019“ (podklady na úložisku 2019-02-04)
  4. Rôzne
    Informácie oddelenia územného rozvoja MÚ Bratislava-Dúbravka o pripravovaných územnoplánovacích podkladoch a dokumentáciách na rok 2019

 

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 15.03.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 09
.04.2019

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988   
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00