19. marca 2019
Meniny má Jozef

Zasadnutie komisie rozvoja dňa 04.02.2019

POZVÁNKA


Pozývam Vás na 02. rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby,

dopravy a podnikateľských aktivít MZ Bratislava – Dúbravka, ktoré sa

uskutoční dňa


04.02.2019 o 17.00 hod. v pondelok

v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4.

 

Návrh programu:

1. Odsúhlasenie programu rokovania

2. Žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru stanice PHM na

parkovisku pri OC Dúbrawa (podklady na úložisku 2019-02-04)

3. Stanovisko k návrhu rozpočtu MČ Bratislava-Dúbravka na rok 2019“

(podklady na úložisku 2019-02-04)

4. Rôzne

a.) Informácie oddelenia územného rozvoja MÚ Bratislava-Dúbravka

o pripravovaných územnoplánovacích podkladoch

a dokumentáciách na rok 2019

 

  • Zápisnica 

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00