8. decembra 2023
Meniny má Marína

Zasadnutie komisie rozvoja dňa 04.03.2019

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 3. rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ Bratislava – Dúbravka, ktoré sa uskutoční dňa 04.03.2019 o 17.00 hod. v pondelok v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4.

Návrh programu:

  1. Odsúhlasenie programu rokovania
  2. Stanovisko k architektonickej štúdii „Green_box“ na námestí pred OC Saratov (podklady na úložisku 2019-03-04)
  3. Návrh na riešenie križovatky Saratovská – Pri kríži - Dúbravčická
  4. Stanovisko k zadaniu (čistopisu) „Urbanistická štúdia Krčace, MČ Bratislava-Dúbravka a MČ Bratislava-Karlova Ves“ (podklady na úložisku 2019-03-04)
  5. Upravený rokovací poriadok komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít v zmysle pripomienok právneho oddelenia MÚ (podklady na úložisku 2019-03-04)
  6. Rôzne

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 09.04.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 09
.04.2019

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988   
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00