3. júna 2023
Meniny má Karolína

Zasadnutie komisie rozvoja dňa 04.04.2022

Pozývam Vás na 22. rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ Bratislava–Dúbravka, ktoré sa uskutoční dňa 04.04.2022 o 17.00 hod. v pondelok v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4.

Návrh programu:

  1. Odsúhlasenie programu rokovania
  2. Plachého ulica – dopravné problémy a návrhy na ich riešenie – zástupca obyvateľov Ing. arch. Ščepán
  3. Koncepcia konverzie areálu bývalej vojenskej základne Devínska Kobyla (podklady na úložisku 2022-04-04)
  4. Rôzne
Dátum zverejnenia: 27.04.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 27.04.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988   
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00