6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutie komisie rozvoja dňa 04.06.2018

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 34 rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít
MZ Bratislava–Dúbravka, ktoré sa uskutoční dňa 04.06.2018 o 17.00 hod. v pondelok v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4.

Návrh programu:

  1. Odsúhlasenie programu rokovania
  2. Stanovisko k dokumentácii pre územné rozhodnutie (DUR) „Bytový dom Tranovského“ (podklady na úložisku 2018-06-04)
  3. Stanovisko k „Návrhu zadania urbanistickej štúdie Dúbravčice – západ“ (podklady na úložisku 2018-06-04)
  4. Rôzne:
    Informácia OÚR a ŽP – Urbanistická štúdia zóny Veľká lúka, rok 2010.

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 19.02.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 12
.03.2019

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988   
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00