8. decembra 2023
Meniny má Marína

Zasadnutie komisie rozvoja dňa 04.09.2023

POZVÁNKA na 07. rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ Bratislava – Dúbravka 04.09.2023 o 17:00 hod. v pondelok v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4.

Návrh programu:

  1. Odsúhlasenie programu rokovania
  2. Stanovisko k čistopisu „Zadanie pre spracovanie UŠ zóny Polianky – Harmincova – Pri suchej Vydrici (podklad na úložisku 2023-09-04)
  3. Stanovisko k čistopisu „Zadanie pre urbanistickú štúdiu zóny Medze“ (podklad na úložisku 2023-09-04)
  4. Rôzne:
    1. Informácia o stave značenia parkovísk na chodníkochDátum zverejnenia: 06.10.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 24.10.2023

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988   
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00