3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Zasadnutie komisie rozvoja dňa 05.02.2018

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 31. rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ Bratislava – Dúbravka, ktoré sa uskutoční dňa 05.02.2018 o 17.00 hod. v pondelok v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4.

Návrh programu:

  1. Odsúhlasenie programu rokovania
  2. Stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie „Parkovisko Pri kríži, MČ Bratislava-Dúbravka, predkladá OÚR a ŽP, (podklady na úložisku 2018-01-15)
  3. Stanovisko realizačnej dokumentácii „Výstavba nového parku Dúbravka, Pri kríži“, predkladá OÚR a ŽP, (podklady na úložisku 2018-01-15)
  4. Stanovisko projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie na umiestnenie stavby „Terasový dom 2“ v zázemí ulice M. Granca, MČ Bratislava-Dúbravka, predkladá OÚR a ŽP, (podklady na úložisku 2018-02-05)
  5. Rôzne

Dátum zverejnenia: 13.09.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 15
.04.2020

     

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988   
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00