9. decembra 2023
Meniny má Izabela

Zasadnutie komisie rozvoja dňa 05.06.2023

POZVÁNKA na 06. rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ Bratislava – Dúbravka 05.06.2023 o 17:00 hod. v pondelok v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4.

Návrh programu:

  1. Odsúhlasenie programu rokovania
  2. Pripomienky a požiadavky k návrhu pre spracovanie územnoplánovacieho podkladu „Územný generel bývania hlavného mesta SR Bratislavy“ (podklad na úložisku 2023-06-05)
  3. Stanoviska k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na uloženie inžinierskej siete stavby „Ubytovacie zariadenie – Dúbravčická ul. Bratislava-Dúbravka“ v prospech stavebníka THORIN, a. s. (podklad na úložisku 2023-06-05)
  4. Stanovisko komisie k žiadosti o zaradenie navrhovanej komunikácii pre zástavbu rodinných domov OZ NAD KAPLNKOU. (podklad na úložisku 2023-06-05)
  5. Rôzne
    1. Informácia z rokovania pracovnej skupiny „Veľká lúka“
Dátum zverejnenia: 14.06.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 26.06.2023

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988   
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00