6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutie komisie rozvoja dňa 06.02.2023

POZVÁNKA na 02. rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ Bratislava – Dúbravka, ktoré sa uskutoční dňa 06.02.2023 o 17.00 hod. v pondelok v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4.

Návrh programu:

  1. Odsúhlasenie programu rokovania
  2. Informácia o vybavení Petície za komplexný a systémový urbanistický rozvoj lokality „Veľká lúka“ v mestskej časti Bratislava-Dúbravka z roku 2021 (podklady na úložisku 2023-02-06)
  3. Žiadosť o stanovisko k návrhu zadania Urbanistickej štúdie zóny Polianky – Harmincova - Pri suchej Vydrici v MČ Bratislava-Dúbravka (podklad na úložisku 2023-02-06)
  4. Rôzne
    1. ÚPI za mesiac január 2023 - oddelenie územného rozvoja (podklad na úložisku 2023-02-06)
Dátum zverejnenia: 15.02.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 15.02.2023

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988   
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00