27. septembra 2023
Meniny má Cyprián

Zasadnutie komisie rozvoja dňa 06.06.2022

Pozývam Vás na 24. rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ Bratislava–Dúbravka, ktoré sa uskutoční dňa 06.06.2022 o 17.00 hod. v pondelok v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4.

Návrh programu:

  1. Odsúhlasenie programu rokovania
  2. Obchodno-prevádzkový objekt (podklady na úložisku 2022-06-06 a 2018-04-09)
  3. Stanovisko MČ Bratislava-Devín k Urbanisticko-architektonickej štúdii konverzie areálu bývalej vojenskej základne na Kobyle (podklady na úložisku 2022-06-06 a 2022-04-04)
  4. Rôzne

Informácie z miestneho úradu:
navrhovaný postup dopracovania prerokovanej Urbanistickej štúdii zóny Pod záhradami
Dátum zverejnenia: 28.06.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 28.06.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988   
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00