5. decembra 2023
Meniny má Oto

Zasadnutie komisie rozvoja dňa 07.03.2022

Pozývam Vás na 21. rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ Bratislava–Dúbravka, ktoré sa uskutoční dňa 07.03.2022 o 17.00 hod. v pondelok v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4.

Návrh programu:

  1. Odsúhlasenie programu rokovania
  2. Prerokovanie návrhu „ÚPN hlm SR Bratislavy 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov, zmeny a doplnky 08“ (podklady na úložisku 2022-03-07)
  3. Investičný zámer „Rodinný dvojdom Strmé sady“. (podklady na úložisku 2022-3-07)
  4. Žiadosť primátora o prehodnotenie stanoviska mestskej časti Bratislava-Dúbravka k prevzatiu komunikácie do správy. (podklady na úložisku 2022-03-07)
  5. RôzneDátum zverejnenia: 30.03.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 30.03.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988   
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00