6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutie komisie rozvoja dňa 08.11.2021

Pozývam Vás na 20. rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ Bratislava–Dúbravka, ktoré sa uskutoční dňa 08.11.2021 o 17.00 hod. v pondelok v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4.

Návrh programu:

 1. Odsúhlasenie programu rokovania
 2. Komunikácia Kajerka – požiadavka obyvateľov na rekonštrukciu – zástupcovia obyvateľov
 3. Stanovisko k územnému konaniu – zástavba rodinných domov v zázemí komunikácie Kajerka, navrhovateľ Ing. Erika Morárová – súkromný investor (podklady na úložisku 2021-11-08)
 4. Územný generel záhradkárskych a chatových osád hlavného mesta SR Bratislavy – žiadosť o poskytnutie podkladov a formulovanie požiadaviek (podklady na úložisku 2021-11-08)
 5. Podklady pre monitorovaciu správu k PHSR 2015-2024 za obdobie 2018-2020. Dokument bol zaslaný členom komisie mailom dňa 24.08.2021 (podklady na úložisku 2021-09-06)
 6. Informácia o žiadosti o reguláciu dopravy a súvisiace stavebnotechnické úpravy na Plachého ulici (podklady na úložisku 2021-11-08)
 7. Informácie o budovaní cyklotrás na území MČ Bratislava-Dúbravka. Ing. arch. Pavel Gašparovič, OÚR
 8. Návrh rozpočtu na rok 2022
 9. Návrh podporného uznesenia pre spracovanie UŠ Pod záhradami, predkladá Matej Nagy, poslanec a člen komisie
 10. Rôzne
  Žiadosť o súhlas s úpravou zjazdného chodníka
  Zástupcovia obyvateľov susediacich nehnuteľností (podklady na úložisku 2021-11-08)Dátum zverejnenia: 10.11.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 15.12.2021

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988   
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00