8. decembra 2023
Meniny má Marína

Zasadnutie komisie rozvoja dňa 09.10.2023

POZVÁNKA na 08. rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ Bratislava – Dúbravka 09.10.2023 o 17:00 hod. v pondelok v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4.

Návrh programu:

  1. Odsúhlasenie programu rokovania
  2. Žiadosť obyvateľov komunikácie v ulici Brižite na úpravu dopravného značenia. Predkladá predseda OZ Brižite.
  3. Prezentácia „Urbanistická štúdia zóny Polianky – Harmincova – Pri suchej Vydrici“ spracovateľmi urbanistickej štúdie v rozpracovanosti
  4. Rôzne:
    1. Informácie oddelenie ÚR o stave parkovania na chodníkoch v zmysle novely cestného zákona. Predkladá Ing. arch. Ivo Kollárik.
Dátum zverejnenia: 24.10.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 24.10.2023

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988   
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00