28. februára 2020
Meniny má Zlatica

Zasadnutie komisie rozvoja dňa 10.09.2018

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 36. rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ Bratislava – Dúbravka, ktoré sa uskutoční dňa

10.09.2018 o 17.00 hod. v pondelok

v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4.

Návrh programu:

1.    Odsúhlasenie programu rokovania

2.    Stanovisko k čistopisu zadania „Urbanistická štúdia Krčace v mč Bratislava-Dúbravka a Karlova Ves“ a vyhodnoteniu pripomienok (podklady na úložisku 2018-09-10)

3.    Rôzne:

            1. Informácia OÚR a ŽP – navrhované dopravné riešenie križovatkového uzla Saratovská – Dúbravčická – Pri kríži.

 

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00