6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutie komisie rozvoja dňa 10.09.2018

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 36. rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ Bratislava – Dúbravka, ktoré sa uskutoční dňa 10.09.2018 o 17.00 hod. v pondelok v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4.

Návrh programu:

  1. Odsúhlasenie programu rokovania
  2. Stanovisko k čistopisu zadania „Urbanistická štúdia Krčace v mč Bratislava-Dúbravka a Karlova Ves“ a vyhodnoteniu pripomienok (podklady na úložisku 2018-09-10)
  3. Rôzne:
    Informácia OÚR a ŽP – navrhované dopravné riešenie križovatkového uzla Saratovská – Dúbravčická – Pri kríži.

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 19.02.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 12
.03.2019

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988   
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00