8. decembra 2023
Meniny má Marína

Zasadnutie komisie rozvoja dňa 13.03.2023

POZVÁNKA na 03. spoločné rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít s komisiou majetko - právnou a poslancami Mz Bratislava-Dúbravka, ktoré sa uskutoční dňa 13.03.2023 o 16.00 hod. v pondelok lokalita Veľká lúka (podľa priloženej situácie)

Návrh programu:

  1. Odsúhlasenie programu rokovania
  2. Návrhu na majetkové vysporiadanie pozemkov parc. č. 4089/2, 4089/5, k. ú. Dúbravka vo výmere 442 m² Mgr. Marekovi Dinušovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa. (podklad na úložisku 2023-03-13)
  3. Návrhu na predaj pozemkov parc. č. 4097/9 a 4097/10, k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 404 m² Bc. Martinovi Horkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa. (podklad na úložisku 2023-03-13)
Dátum zverejnenia: 08.03.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 17.03.2023

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988   
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00