8. decembra 2023
Meniny má Marína

Zasadnutie komisie rozvoja dňa 14.01.2019

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 01. rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ Bratislava–Dúbravka, ktoré sa uskutoční dňa 14.01.2019 o 17.00 hod. v pondelok v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4.

Návrh programu:

  1. Odsúhlasenie programu rokovania
  2. Žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie „Parkovisko Pri kríži, MČ Bratislava-Dúbravka“ (podklady na úložisku 2019-01-14)
  3. Stanovisko k investičnému zámeru „Polyfunkčné domy Agátova ulica, MČ Bratislava-Dúbravka“ (podklady na úložisku 2019-01-14)
  4. Stanovisko k návrhu vodorovného a zvislého značenia križovatky Saratovská – Repašského – Drobného (podklady na úložisku 2019-01-14)
  5. Rokovací poriadok komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít (podklady na úložisku 2019-01-14)
  6. Harmonogram zasadnutí KÚRVD a PA na 2019
  7. Rôzne

 

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 14.02.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 15
.03.2019


Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988   
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00