3. apríla 2020
Meniny má Richard

Zasadnutie komisie rozvoja dňa 14.05.2018

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 34 rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ Bratislava – Dúbravka, ktoré sa uskutoční dňa 14.05.2018 o 17.00 hod. v pondelok v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4.

 

 Návrh programu:

 1.          Odsúhlasenie programu rokovania

2.          Prerokovanie návrhu na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva  mestskej časti  Bratislava-Dúbravka a volebných obvodov  na volebné obdobie rokov 2018 – 2022 (podklady na úložisku 2018-05-14)

3.          Prerokovanie žiadostí OZ Späť pod stromy o poskytnutie finančných dotácií na činnosť (podklady na úložisku 2018-05-14)

4.          Rôzne

 

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00