8. decembra 2023
Meniny má Marína

Zasadnutie komisie rozvoja dňa 15.01.2018

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 30. rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ Bratislava – Dúbravka, ktoré sa uskutoční dňa 15.01.2018 o 17.00 hod. v pondelok v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4.

Návrh programu:

  1. Odsúhlasenie programu rokovania
  2. Stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie „Parkovisko Pri kríži, MČ Bratislava-Dúbravka, predkladá OÚR a ŽP, (podklady na úložisku 2018-01-15)
  3. Stanovisko realizačnej dokumentácii „Výstavba nového parku Dúbravka, Pri kríži“, predkladá OÚR a ŽP, (podklady na úložisku 2018-01-15)
  4. Stanovisko k protokolu č. 11 64 0109 17 00 o zverení majetku do správy MČ Bratislava-Dúbravka, (podklady na úložisku 2018-01-15)
  5. Stanovisko k rozhodnutiu SÚ č. SÚ-13336/2559/2017, predkladá oddelenie majetkovoprávne a legislatívne MÚ MČ Bratislava- Dúbravka, (podklady na úložisku 2018-01-15)
  6. Stanovisko k návrhu riešenia záhradkárskych lokalít na území MČ Bratislava-Dúbravka, predkladá p. Nagy, poslanec MZ, (podklady na úložisku 2018-01-15)
  7. Návrh harmonogramu zasadnutí komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít
  8. Rôzne

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 09.03.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 09
.03.2018

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988   
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00