3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Zasadnutie komisie rozvoja dňa 16.01.2023

POZVÁNKA na 01. rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ Bratislava – Dúbravka, ktoré sa uskutoční dňa 16.01.2023 o 17.00 hod. v pondelok v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4.

Návrh programu:
  1. Odsúhlasenie programu rokovania
  2. Pripomienky a podnety k prerokovávanému projektu pilotnej zóny rezidenčného parkovania v lokalite Harmincova – Alexyho. Oddelenie územného rozvoja Ing. arch. Kollárik (projekt na úložisku 2023-01-16)
  3. Informácie o rozpracovanosti zón rezidenčného parkovania č.2,3 a 4. Oddelenie územného rozvoja Ing. arch. Kollárik
  4. Stanovisko k žiadosti Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) o odkúpenie pozemkov pre realizácii stanice TIOP (podklad na úložisku 2023-01-16)
  5. Harmonogram zasadnutí komisie na rok 2023 (podklady na úložisku 2023-01-16)
  6. Stanovisko k rozpočtu MČ Bratislava-Dúbravka na rok 2023 (podklady na úložisku 2023-01-16)
  7. Rôzne
Dátum zverejnenia: 18.01.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 18.01.2023

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988   
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00