8. decembra 2023
Meniny má Marína

Zasadnutie komisie rozvoja dňa 23.11.2020

POZVÁNKA

Na základe požiadavky poslancov – členov komisie, pozývam Vás na mimoriadne rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ Bratislava–Dúbravka, ktoré sa uskutoční dňa 23.11.2020 o 16:30 hod. v pondelok v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4.

Návrh programu:

  1. Odsúhlasenie programu rokovania
  2. Zmeny a doplnky č.07 - ÚPN hl.m. SR Bratislavy
  3. Riešenie dopravnej situácie na vojenskej ceste a Plachého ulice v súvislosti s vyhliadkou na Devínskej kobyle
  4. L2 a odpovede z ministerstva – návrh na audit na stavebnom úrade
  5. Rôzne
Dátum zverejnenia: 30.11.2020
Dátum poslednej aktualizácie: 16.12.2021

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988   
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00