6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutie komisie rozvoja dňa 24.05.2021

Na základe požiadavky p. starostu, pozývam Vás na spoločné mimoriadne rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít a poslancov MZ Bratislava–Dúbravka, ktoré sa uskutoční dňa 24.05.2021 o 17:00 hod. v pondelok v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4.

Návrh programu:

  1. Odsúhlasenie programu rokovania
  2. Návrh riešenia rezidenčného parkovania v zóne Harmincova – Alexyho v rozpracovanosti. Predkladajú riešitelia spoločnosti Pálka s.r.o.
  3. Pripomienky k návrhu VZN č..../2021, ktorým sa mení VZN hlm SR Bratislavy č.8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel.



Dátum zverejnenia: 28.05.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 16.12.2021

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988   
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00