5. decembra 2023
Meniny má Oto

Zasadnutie komisie rozvoja dňa 07.09.2020

Pozývam Vás na 14 rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ Bratislava–Dúbravka, ktoré sa uskutoční dňa 07.09.2020 o 17.00 hod. v pondelok v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4.

Návrh programu:

  1. Odsúhlasenie programu rokovania
  2. Informácie k bikesharingu, ANTIK technology
  3. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie stavby „Rezidencia Dúbravka – Hanulova ul.“ (podklady na úložisku 2020-09-07)
  4. Petícia „Za vybudovanie prístupovej cesty v lokalite Dúbravka – Veľká lúka“ (podklady na úložisku 2020-09-07)
  5. Petícia „Na zmenu trvalého dopravného značenia...“ (podklady na úložisku 2020-09-07)
  6. Rôzne
Dátum zverejnenia: 29. 9. 2020
Dátum poslednej aktualizácie: 16.12.2021

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988   
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00