3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Zasadutie komisie rozvoja dňa 11.11.2019

POZVÁNKA
Pozývam Vás na 9. rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ Bratislava-Dúbravka, ktoré sa uskutoční dňa 11.11.2019 o 17.00 hod. v pondelok v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4.

Program:

 1. Schválenie programu zasadnutia komisie
 2. Informácie o budovaní parkovísk
 3. Návrh rozpočtu na rok 20120 – prednosta MÚ
 4. Informácia o novom parkovacom systéme „UP DOWN“
 5. Dokumentácia pre ÚR bytový dom Hyla, upravená dokumentácia v zmysle pripomienok komisie zo zasadnutia 09.09.20195
 6. Žiadosť o zmenu v užívaní dočasnej stavby na trvalú – Trhová ulica
 7. Stanovisko k nadstavbe „Športový klub Profi“
 8. Rôzne
  1. Vybudovanie prístupu k záhradkám (predĺženie Saratovskej)
  2. Odsúhlasenie názvov zastávok električky


 

 

 

Dátum zverejnenia: 20.01.20120
Dátum poslednej aktualizácie: 20.01.2020

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988   
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00