14. októbra 2019
Meniny má Boris

Zasadnutie komisie životného prostredia 22.02.2018

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 22. 02. 2018 (štvrtok) o 17.30 hod. v malej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.
1.    Informácia o stave prípravy cyklotrás v Dúbravke
2.    Informácia o zriaďovaní psích výbehov v Dúbravke v roku 2018
3.    Stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti „Komplex bývania a občianskej vybavenosti, Saratovská ul, Bratislava“
4.    Rôzne
Ukončenie zasadnutia komisie.

Kontakt:

Predseda komisie: Tomáš Husár 
Telefón:  0908 783866  
E-mail: tomhusr@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00