3. júna 2023
Meniny má Karolína

Zasadnutie komisie životného prostredia dňa 09. - 12.09.2022

POZVÁNKA

na rokovanie Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka formou per rollam – mailom, pre krátkosť času. V prílohe mailu je kompletný materiál na preštudovanie. Stanovisko k predloženej žiadosti zašlite prosím do 12.9.2022 do 13.00 hod mailom na adresu tajomníčky komisie: zuzana.knetigova@dubravka.sk

Program:

  1. Žiadosť o dotáciu na vybudovanie kontajnerového stojiska pre bytové domy na ul. Homolova č. 6 a Homolova č. 8.
Dátum zverejnenia: 19.09.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 19.09.2022

Kontakt:

Predseda komisie: Tomáš Husár
Telefón: 0908 783 866 
E-mail: poslanec.tomas.husar@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00