8. decembra 2023
Meniny má Marína

Zasadnutie komisie životného prostredia dňa 23.11.2023

POZVÁNKA na zasadnutie Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 23. 11. 2023 (štvrtok) o 17.00 hod. v malej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných dotácií na vybudovanie kontajnerových stojísk v MČ Bratislava-Dúbravka
  2. Informácia o stave údržby verejných priestranstiev a činnosti oddelenia
  3. Rôzne

Ukončenie zasadnutia komisie.
Dátum zverejnenia: 20.11.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 01.12.2023

Kontakt:

Predseda komisie: Tomáš Husár
Telefón: 0908 783 866 
E-mail: poslanec.tomas.husar@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00