29. novembra 2023
Meniny má Vratko

Zasadnutia komisie životného prostredia 15.03.2018

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 15. 03. 2018 (štvrtok) o 17.30 hod. v malej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti a poriadku v MČ Dúbravka (p. Pčolinský)
  2. Zámer na zriadenie komunitnej záhrady, OZ Žime krajšie
  3. Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 2015-2024, prehodnotenie v zmysle Uznesenia MZ č. 131/2016 zo dňa 26. 4. 2016
  4. Informácia o projekte Naše Mesto 2018, nadácia Pontis
  5. Rôzne

Ukončenie zasadnutia komisie.

 

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 15.04.2020
Dátum poslednej aktualizácie: 15.04.2020

Kontakt:

Predseda komisie: Tomáš Husár
Telefón: 0908 783 866 
E-mail: poslanec.tomas.husar@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00