4. apríla 2020
Meniny má Izidor

Zasadnutia komisie životného prostredia, bezpečnosti a poriadku dňa 19.01.2017


P o z v á n k a

Vážený člen komisie,
V mene pána predsedu Vás pozývam na zasadnutie komisie životného prostredia, bezpečnosti a poriadku pri MZ Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 19.1.2016 (štvrtok) o 17.30 hod, v malej zasadačke v objekte MÚ na ul. Pri kríži 14, Bratislava.

Prosím potvrďte svoju účasť.

Program:

  1. Bezpečnostný technik pán Pčolinský – informácie o dodržiavaní VZN Hlavného mesta Bratislavy ohľadom zákazu používania zábavnej pyrotechniky počas Silvestra
  2. EIA, Zisťovacie konanie o posudzovaní navrhovanej činnosti „Obytný súbor Krčace - Dúbravka“, link: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-krcace-dubravka
  3. Informácia o:
    - údržbe verejnej zelene
    - stave dobudovávania detských ihrísk
  4. Rôzne


Kontakt:

Predseda komisie: Tomáš Husár 
Telefón:  0908 783866  
E-mail: tomhusr@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00