4. apríla 2020
Meniny má Izidor

Zasadnutia komisie životného prostredia 24.05.2018

POZVÁNKA

na zasadnutie  Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa  bude konať dňa 24. 05. 2018  (štvrtok)   o  17.30 hod v Centre rodiny, na adrese Bazovského 6, Bratislava-Dúbravka.

  

Návrh programu

 

Otvorenie zasadnutia komisie.

1.       Návrh na   určenie   počtu     poslancov   Miestneho zastupiteľstva  mestskej časti  Bratislava-Dúbravka a volebných obvodov  na volebné obdobie rokov 2018 - 2022

2.       Návrh zadania „Urbanistická štúdia Dúbravčice západ, MČ Bratislava-Dúbravka“

3.       Informácia o stave údržby verejnej zelene

4.       Rôzne

Kontakt:

Predseda komisie: Tomáš Husár 
Telefón:  0908 783866  
E-mail: tomhusr@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00