2. apríla 2020
Meniny má Zita

Zasadnutia komisie životného prostredia 27.02.2017

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

27. februára 2017 (pondelok) o 17.30 hod.

v malej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie

  1. Informácie o dodržiavaní VZN Hlavného mesta Bratislavy ohľadom zákazu používania zábavnej pyrotechniky počas Silvestra a aktuálne informácie - p. Pčolinský
  2. Informácia o zimnej údržbe MK - p. Zrunek
  3. Plán revitalizácie detských ihrísk na rok 2017
  4. Výbeh pre psov - návrh
  5. Informácia o budovaní parkovacích miest
  6. Rôzne

Ukončenie zasadnutia komisie


Kontakt:

Predseda komisie: Tomáš Husár 
Telefón:  0908 783866  
E-mail: tomhusr@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00