18. februára 2020
Meniny má Jaromír

Zasadnutia komisie životného prostredia 30.03.2017

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 30. marca 2017 (štvrtok) o 17.30 hod. V malej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

1.    Verejné priestranstvá a výbeh psov

2.    Návrh zriadenia pracovnej čaty pre verejnú zeleň

3.    Návrh zadania UŠ Pod záhradami

4.    OZ Tavarikova osada – žiadosť o dotáciu

5.    Projekt priechodov na el. trati

6.    Podnety k doprave

7.    Stanovisko prof. Hrubiška

8.    Podnet p. Nagy

9.    Rôzne

Ukončenie zasadnutia komisie.

Kontakt:

Predseda komisie: Tomáš Husár 
Telefón:  0908 783866  
E-mail: tomhusr@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00