6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutia komisie životného prostredia 30.03.2017

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 30. marca 2017 (štvrtok) o 17.30 hod. V malej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Verejné priestranstvá a výbeh psov
  2. Návrh zriadenia pracovnej čaty pre verejnú zeleň
  3. Návrh zadania UŠ Pod záhradami
  4. OZ Tavarikova osada – žiadosť o dotáciu
  5. Projekt priechodov na el. trati
  6. Podnety k doprave
  7. Stanovisko prof. Hrubiška
  8. Podnet p. Nagy
  9. Rôzne

Ukončenie zasadnutia komisie.

 

 

 

Dátum zverejnenia: 27.03.2017
Dátum poslednej aktualizácie: 10.04.2017

Kontakt:

Predseda komisie: Tomáš Husár
Telefón: 0908 783 866 
E-mail: poslanec.tomas.husar@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00