3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Zasadnutie komisie životného prostredia dňa 03.09.2020

POZVÁNKA na zasadnutie Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 03. 09. 2020 (štvrtok) o 17.00 hod v malej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2020 za účelom vybudovania polopodzemných kontajnerov typu Molok Classic
  2. Projekt - vodozádržné opatrenia Ožvoldíkova, Gallayova, Fedákova
  3. Projekt – vodozádržné opatrenia - Landauova, Bazovského, Červeňákova
  4. Informácia o situácii v údržbe verejnej zelene
  5. Aktuality na odd. životného prostredia
  6. Rôzne

Ukončenie zasadnutia komisie.Dátum zverejnenia: 21. 9. 2020
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 9. 2020

Kontakt:

Predseda komisie: Tomáš Husár
Telefón: 0908 783 866 
E-mail: poslanec.tomas.husar@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00