3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Zasadnutie komisie životného prostredia dňa 11.05.2017

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 11. mája 2017 (štvrtok) o 17.30 hod. v malej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Investičný zámer – Terasové záhrady
  2. Informácia o aktuálnom stave – údržby verejnej zelene
  3. Informácia o aktuálnom stave – údržby a rekonštrukcií detských ihrísk
  4. Rôzne

Ukončenie zasadnutia komisie.

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 13.06.2017
Dátum poslednej aktualizácie: 13.06.2017

Kontakt:

Predseda komisie: Tomáš Husár
Telefón: 0908 783 866 
E-mail: poslanec.tomas.husar@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00