27. februára 2020
Meniny má Alexander

Zasadnutie komisie životného prostredia 11.10.2018

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

11. 10. 2018 (štvrtok) o 17.30 hod

V malej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14.

 

Návrh programu:

Otvorenie zasadnutia komisie.

1.    Aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti a poriadku v MČ Dúbravka (p. Pčolinský)

2.    Urbanistická štúdia Krčace -návrh zadania

3.    Informácia o stave údržby verejnej zelene

4.    Rôzne

Ukončenie zasadnutia komisie.

 

  • Zápisnica 

Kontakt:

Predseda komisie: Tomáš Husár 
Telefón:  0908 783866  
E-mail: tomhusr@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00